Tranberg & Dahl Ejendomsselskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. mar. 2018
 • CVR 39426609

Virksomheden Tranberg & Dahl Ejendomsselskab ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Sorø. De blev etableret i 20. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 441.099 DKK, mens den i 2021 var på 446.552 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 299.267 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

299’ DKK

-3%

Egenkapital

1.073’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

385’ DKK

-2%

Årets resultat

2022299.267 DKK
2021308.013 DKK
2020305.865 DKK
2019123.420 DKK
2018-14.024 DKK

Likviditetsgrad

35 %

+582%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

18 %

-8%
God

Soliditetsgrad

45 %

+30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.387’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

441’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

1.306’ DKK

-10%

Tilgodehavende

85’ DKK

+569%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  441’
  -
  -14’
  -
  428’
  5’
  -48’
  -
  -43’
  385’
  -
  385’
  -85’
  299’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.301’
  -
  -
  -
  -
  2.301’
  -
  23’
  55’
  -
  7’
  85’
  2.387’
  50’
  1.023’
  -
  -
  1.073’
  -
  1.073’
  8’
  8’
  1.056’
  -
  -
  -
  1.059’
  -
  -
  -
  80’
  8’
  0
  247’
  2.387’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tranberg & Dahl Ejendomsselskab ApS 20.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Brandsmarkvej 6 · DK-4180 Sorø 29.05.2019
Brandsmarkvej 6 · DK-4180 Sorø 20.03.2018 28.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 20.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-20 20.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af to direktører 20.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Allan Tranberg Augustesen 20.03.2018
Bernt Dahl Nielsen 20.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bernt Dahl Nielsen 20.03.2018
Allan Tranberg Augustesen 20.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tranberg & Dahl Ejendomsselskab ApS

Brandsmarkvej 6
4180 Sorø

CVR

39426609

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. marts 2018

P-nummer

1023454854

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejendomsadministration og investering.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af to direktører

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller