SJ Industrigulve ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2018
 • CVR 39419432

Virksomheden SJ Industrigulve ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel" og har adresse i Greve. De blev etableret i 15. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.894 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

41’ DKK

Egenkapital

-40’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

41’ DKK

Årets resultat

202340.894 DKK
20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-130.576 DKK

Likviditetsgrad

53 %

Svag

Afkastningsgrad

77 %

God

Soliditetsgrad

-89 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

45’ DKK

-55%

Bruttofortjeneste

34’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  34’
  -
  -
  -
  34’
  -
  0
  -
  0
  41’
  -
  41’
  -
  41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  45’
  45’
  50’
  -90’
  -
  -
  -40’
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  84’
  45’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SJ Industrigulve ApS 09.01.2024
Sebisa Udlejning ApS 16.02.2020 08.01.2024
ASK Jewellery Copenhagen ApS 15.03.2018 15.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Gadesvinget 18 · DK-2670 Greve 21.05.2019
Colbjørnsensgade 12 · DK-1652 København V 15.03.2018 20.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 16.02.2020
321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter 15.03.2018 15.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-09 09.01.2024
2020-02-16 16.02.2020 08.01.2024
2018-03-15 15.03.2018 15.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Steen Fugmann 01.12.2018
Birgül Ergin 15.03.2018 01.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Fugmann 01.12.2018
Birgül Ergin 15.03.2018 01.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SJ Industrigulve ApS

Gadesvinget 18
2670 Greve

CVR

39419432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2018

P-nummer

1023444751

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773200
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

steen@steenfugmann.dk

Telefon

41121694

Hjemmeside

-

Formål

Formålet er udlejning og leasing af entreprenørmateriel m.v..

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-