DIIG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2018
 • CVR 39414813

Virksomheden DIIG ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Bredsten. De blev etableret i 15. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.867 DKK, mens den i 2021 var på -12.222 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.440 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+28%

Egenkapital

-28’ DKK

-52%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

+28%

Årets resultat

2022-9.440 DKK
2021-13.171 DKK
2020-9.746 DKK
2019-17.719 DKK
2018-15.587 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-37%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-267 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-831 %

-69%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  2’
  3’
  3’
  40’
  -68’
  -
  -
  -28’
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  31’
  3’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DIIG ApS 20.08.2021
DIIG IVS 15.03.2018 19.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Billundvej 17 · DK-7182 Bredsten 19.06.2019
Baskærvej 37 · DK-6040 Egtved 15.03.2018 18.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 16.09.2022
643030 Investeringsselskaber 15.03.2018 15.09.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-09-16 16.09.2022
2021-08-20 20.08.2021 15.09.2022
2018-03-15 15.03.2018 19.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.08.2021
1.000 DKK 15.03.2018 19.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jan Allan Pedersen 15.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Allan Pedersen 15.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DIIG ApS

Billundvej 17
7182 Bredsten

CVR

39414813

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2018

P-nummer

1023440020

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-