Thomas Børve Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. mar. 2018
 • CVR 39397285

Virksomheden Thomas Børve Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 9. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.119 DKK, mens den i 2022 var på -9.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.482.826 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8.483’ DKK

+59%

Egenkapital

11.746’ DKK

+63%

Omsætning

-

Resultat før skat

8.557’ DKK

+59%

Årets resultat

20238.482.826 DKK
20225.331.776 DKK
20213.497.553 DKK
20203.070.440 DKK
20191.195.807 DKK
2018584.764 DKK

Likviditetsgrad

686 %

-50%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

68 %

+41%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17.369’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.514’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  335’
  -8’
  8.227’
  8.554’
  8.557’
  -
  8.557’
  -74’
  8.483’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.838’
  -
  -
  14.855’
  14.855’
  -
  -
  1.488’
  466’
  560’
  2.514’
  17.369’
  40’
  9.806’
  1.900’
  -
  11.746’
  -
  11.746’
  -
  5.256’
  -
  -
  -
  -
  -
  280’
  -
  -
  -
  8’
  -
  367’
  17.369’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thomas Børve Holding ApS 13.03.2020
Thomas Børve Holding IVS 09.03.2018 12.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Henningsens Alle 30B · DK-2900 Hellerup 06.04.2022
Murmanskgade 3 · DK-2150 Nordhavn 09.03.2018 05.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-13 13.03.2020
2018-03-09 09.03.2018 12.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.03.2020
1 DKK 09.03.2018 12.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 09.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Børve-Jørgensen 09.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Børve-Jørgensen 09.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thomas Børve Holding ApS

Henningsens Alle 30
2900 Hellerup

CVR

39397285

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. marts 2018

P-nummer

1023419803

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ikke finansielle ejerandele i konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja