MAalund Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. mar. 2018
 • CVR 39395274

Virksomheden MAalund Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 9. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.644 DKK, mens den i 2022 var på -7.042 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 246.089 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

246’ DKK

+29%

Egenkapital

779’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

250’ DKK

+37%

Årets resultat

2023246.089 DKK
2022191.319 DKK
2021173.492 DKK
2020259.275 DKK
2019281.508 DKK
20182.622 DKK

Likviditetsgrad

219 %

-64%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

879’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

221’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  14’
  -1’
  245’
  258’
  250’
  -
  250’
  -4’
  246’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  518’
  -
  -
  658’
  658’
  -
  -
  -
  -
  151’
  221’
  879’
  40’
  103’
  122’
  -
  779’
  -
  779’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  -
  10’
  -
  101’
  879’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MAalund Holding ApS 07.07.2020
MAalund Holding IVS 09.03.2018 06.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Manbjergvej 67 · DK-8541 Skødstrup 27.04.2020
Manbjergvej 67 · DK-8541 Skødstrup 09.03.2018 26.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-07 07.07.2020
2018-03-09 09.03.2018 06.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.07.2020
20.000 DKK 09.03.2018 06.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 03.12.2018
Selskabet tegnes af en direktion 09.03.2018 30.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Mads Aalund Nielsen 07.12.2018
Mads Aalund Nielsen 09.03.2018 30.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Aalund Nielsen 09.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MAalund Holding ApS

Manbjergvej 67
8541 Skødstrup

CVR

39395274

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. marts 2018

P-nummer

1023417541

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer og andre kapitalandele, konsulentvirksomhed og anden efter direktions vurdering forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-