Finn Jakobsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. mar. 2018
 • CVR 39390000

Virksomheden Finn Jakobsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 5. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.613 DKK, mens den i 2021 var på -14.759 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -166.789 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-167’ DKK

-197%

Egenkapital

1.196’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-187’ DKK

-192%

Årets resultat

2022-166.789 DKK
2021171.629 DKK
2020-45.201 DKK
20191.198.306 DKK
2018-12.200 DKK

Likviditetsgrad

1.490 %

-13%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.417’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

222’ DKK

-1%

Tilgodehavende

917’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  21’
  -192’
  -
  -170’
  -187’
  -
  -187’
  -20’
  -167’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  500’
  500’
  -
  -
  -
  -
  13’
  917’
  1.417’
  50’
  1.146’
  -
  -
  1.196’
  -
  1.196’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  160’
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  62’
  1.417’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Finn Jakobsen Holding ApS 05.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Tyvkærvej 31 · DK-7430 Ikast 05.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-21 21.01.2019
2018-03-20 20.03.2018 20.01.2019
2018-03-05 05.03.2018 19.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 13.02.2019
50.000 DKK 05.03.2018 12.02.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 21.01.2019
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 05.03.2018 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Finn Jakobsen 21.01.2019
Finn Jakobsen 05.03.2018 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Jakobsen 05.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Finn Jakobsen Holding ApS

Tyvkærvej 31
7430 Ikast

CVR

39390000

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. marts 2018

P-nummer

1023411861

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden efter direktionens vurdering hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-