Ulrik Finne Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2018
 • CVR 39389894

Virksomheden Ulrik Finne Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 7. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -32.732 DKK, mens den i 2022 var på -9.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 929.221 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

929’ DKK

+663%

Egenkapital

1.331’ DKK

+231%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023929.221 DKK
2022121.723 DKK
2021145.795 DKK
202064.541 DKK
201974.861 DKK

Likviditetsgrad

578 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.398’ DKK

+199%

Bruttofortjeneste

-33’ DKK

-236%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

390’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  929’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.009’
  1.009’
  -
  -
  -
  -
  390’
  390’
  1.398’
  50’
  1.281’
  -
  -
  1.331’
  -
  1.331’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  67’
  1.398’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ulrik Finne Holding ApS 07.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Lykkesholms Allé 30B · DK-1902 Frederiksberg C 23.08.2021
Mellemforts Allé 2 · DK-2300 København S 07.03.2018 22.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-07 07.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 05.12.2018
Selskabet tegnes af direktøren 07.03.2018 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Ulrik Finne 05.12.2018
Ulrik Finne 07.03.2018 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrik Finne 07.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ulrik Finne Holding ApS

Lykkesholms Allé 30
1902 Frederiksberg C

CVR

39389894

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2018

P-nummer

1023411772

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ulrikfinne@gmail.com

Telefon

26725601

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-