Vipcom ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2018
 • CVR 39388707

Virksomheden Vipcom ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Herning. De blev etableret i 7. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.805 DKK, mens den i 2021 var på -65.716 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.890 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-22’ DKK

+58%

Egenkapital

30’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-22’ DKK

+67%

Årets resultat

2022-21.890 DKK
2021-51.552 DKK
2020-62.916 DKK
2019-4.570 DKK
2018-8.243 DKK

Likviditetsgrad

356 %

-74%
God

Afkastningsgrad

-52 %

+55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

-23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

42’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

+67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

42’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -22’
  -
  0
  -
  0
  -22’
  -
  -22’
  -
  -22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  9’
  42’
  42’
  80’
  -50’
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  8’
  12’
  42’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vipcom ApS 07.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Vestermosevej 32 · DK-7400 Herning 12.04.2020
Sinding Hovedgade 3 · DK-7400 Herning 07.03.2018 11.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 07.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-07 07.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 07.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 07.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jimmy Damgaard 07.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimmy Damgaard 07.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vipcom ApS

Vestermosevej 32
7400 Herning

CVR

39388707

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2018

P-nummer

1023410326

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jd@vipcom.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at produktudvikle og sælge produkter primært til fritidsindustrien.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-