Flattum Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 2018
 • CVR 39375168

Virksomheden Flattum Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 28. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -17.875 DKK, mens den i 2021 var på -11.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 80.588 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

81’ DKK

-96%

Egenkapital

2.146’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

81’ DKK

-96%

Årets resultat

202280.588 DKK
20212.137.857 DKK
20209.004 DKK
2019-1.084 DKK
2018-130.287 DKK

Likviditetsgrad

268 %

-3%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-50%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

63 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.422’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

-59%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.422’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -18’
  187’
  -89’
  -
  98’
  81’
  -
  81’
  -
  81’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.422’
  -
  3.422’
  3.422’
  50’
  2.096’
  -
  -
  2.146’
  -
  2.146’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  284’
  -
  20’
  972’
  1.276’
  3.422’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Flattum Holding ApS 28.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Birkhøjen 87 · DK-8382 Hinnerup 28.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-28 28.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Per Henning Flattum 28.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Henning Flattum 28.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Flattum Holding ApS

Birkhøjen 87
8382 Hinnerup

CVR

39375168

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 2018

P-nummer

1023395254

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som Holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-