Kashmir Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 2018
 • CVR 39373386

Virksomheden Kashmir Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 28. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -74.107 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-74’ DKK

-27%

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-74’ DKK

-27%

Årets resultat

2023-74.107 DKK
2022-58.566 DKK
20210 DKK
20200 DKK
2019-17.774 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -74’
  -
  -74’
  -74’
  -
  -74’
  -
  -74’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kashmir Holding ApS 28.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Høje Taastrup Vej 12B · DK-2630 Taastrup 26.10.2021
Høje Taastrup Vej 12A · DK-2630 Taastrup 17.02.2021 25.10.2021
Bredekærs Vænge 38 · DK-2635 Ishøj 20.10.2018 16.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-28 28.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af en direktør 28.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Uma Salma Razaq 31.12.2020
Shamasueldin Razaq 28.02.2018 31.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Shamasueldin Razaq 28.02.2018 01.07.2019
Uma Salma Razaq 28.02.2018
Noor Hussain 28.02.2018 01.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kashmir Holding ApS

Høje Taastrup Vej 12
2630 Taastrup

CVR

39373386

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 2018

P-nummer

1023392735

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@kashmir-togo.dk

Telefon

27630662

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive Holding Virksomhed gennem ejerskab af ejerskab af ejerandele i andre selskaber eller anden hertil knyttet virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-