Mstreet Food Ålborg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 2018
 • CVR 39373335

Virksomheden Mstreet Food Ålborg ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Dyssegård. De blev etableret i 28. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 179.699 DKK, mens den i 2021 var på 325.429 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 101.568 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Noureddine Gassa.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

102’ DKK

+65%

Egenkapital

319’ DKK

+47%

Omsætning

-

Resultat før skat

130’ DKK

+65%

Årets resultat

2022101.568 DKK
202161.590 DKK
202081.346 DKK
201924.402 DKK

Likviditetsgrad

236 %

-94%
God

Afkastningsgrad

26 %

-42%
God

Soliditetsgrad

56 %

-38%
God

Overskudsgrad

-

Balance

567’ DKK

+137%

Bruttofortjeneste

180’ DKK

-45%

Gældsforpligtelser

248’ DKK

> +999%

Tilgodehavende

518’ DKK

+235%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  180’
  -
  -35’
  -
  145’
  -
  -15’
  -
  -15’
  130’
  -
  130’
  -29’
  102’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  15’
  15’
  50’
  -
  30’
  -
  -
  488’
  518’
  567’
  50’
  269’
  -
  -
  319’
  -
  319’
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  219’
  567’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mstreet Food Ålborg ApS 28.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Grøntoften 8 · DK-2870 Dyssegård 28.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 28.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-28 28.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Noureddine Gassa 28.02.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
ILYAS Holding ApS 28.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Noureddine Gassa 28.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mstreet Food Ålborg ApS

Grøntoften 8
2870 Dyssegård

CVR

39373335

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 2018

P-nummer

1023392689

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor restauranter og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-