K J Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. feb. 2018
 • CVR 39369435

Virksomheden K J Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hårlev. De blev etableret i 27. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 247.036 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

247’ DKK

+58%

Egenkapital

475’ DKK

+108%

Omsætning

-

Resultat før skat

245’ DKK

+58%

Årets resultat

2021247.036 DKK
2020156.077 DKK
201971.534 DKK

Likviditetsgrad

312 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

50 %

-8%
God

Soliditetsgrad

97 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

492’ DKK

+72%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  245’
  -
  -
  -
  -
  245’
  -
  245’
  -2’
  247’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  439’
  -
  -
  439’
  439’
  -
  -
  -
  -
  48’
  53’
  492’
  40’
  46’
  -
  -
  475’
  -
  475’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  5’
  17’
  492’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K J Holding ApS 06.10.2020
K J Holding IVS 27.02.2018 05.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedgaden 48 · DK-4652 Hårlev 27.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-06 06.10.2020
2018-02-27 27.02.2018 05.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.10.2020
500 DKK 27.02.2018 05.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 27.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Jensen 27.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Jensen 27.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K J Holding ApS

Hovedgaden 48
4652 Hårlev

CVR

39369435

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. februar 2018

P-nummer

1023388886

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-