Disruptive Innovation ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. feb. 2018
 • CVR 39367807

Virksomheden Disruptive Innovation ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 22. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -647 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

Egenkapital

47’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

Årets resultat

2022-647 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-1.562 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+410%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

-81%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  50’
  50’
  -3’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Disruptive Innovation ApS 22.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Barthsgade 7 · DK-8200 Aarhus N 14.08.2023
Møllestien 50 · DK-8000 Aarhus C 12.12.2019 13.08.2023
Skt. Anna Gade 39 · DK-8000 Aarhus C 22.02.2018 11.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-22 22.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Sven Rishede Philipsen 22.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sven Rishede Philipsen 22.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Disruptive Innovation ApS

Barthsgade 7
8200 Aarhus N

CVR

39367807

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. februar 2018

P-nummer

1023387170

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Disruption Holding ApS
 • Disruptive Innovation Holding ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hi@datacontexts.com

Telefon

50208000

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-