Klepper Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. feb. 2018
 • CVR 39355310

Virksomheden Klepper Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 20. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.980 DKK, mens den i 2022 var på -1.003 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -205.308 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-205’ DKK

-189%

Egenkapital

177’ DKK

-54%

Omsætning

-

Resultat før skat

-205’ DKK

-189%

Årets resultat

2023-205.308 DKK
2022231.139 DKK
202199.440 DKK
2020571 DKK
20191.026 DKK

Likviditetsgrad

4.822 %

+4%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-970%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

178’ DKK

-54%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-397%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

47’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  -200’
  -
  -200’
  -205’
  -
  -205’
  -
  -205’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  131’
  131’
  -
  -
  -
  2’
  45’
  47’
  178’
  50’
  -27’
  48’
  -
  177’
  -
  177’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  178’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klepper Holding ApS 20.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Smørumvej 34A · DK-2700 Brønshøj 20.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-20 20.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 20.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Kildegaard Klepper 20.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Kildegaard Klepper 22.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klepper Holding ApS

Smørumvej 34
2700 Brønshøj

CVR

39355310

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. februar 2018

P-nummer

1023373366

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jakob.klepper@gmail.com

Telefon

53566007

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål at eje kapitalandele i andre virksomheder og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-