Aegi ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. feb. 2018
 • CVR 39348845

Virksomheden Aegi ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 20. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.617 DKK, mens den i 2021 var på -4.891 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 169.638 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

170’ DKK

+89%

Egenkapital

127’ DKK

+77%

Omsætning

-

Resultat før skat

170’ DKK

+89%

Årets resultat

2022169.638 DKK
202189.757 DKK
2020-4.890 DKK
2019-4.890 DKK
2018-102.958 DKK

Likviditetsgrad

502 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-8 %

-56%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

145’ DKK

+52%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-138%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

89’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -3’
  -
  3’
  170’
  -
  170’
  -
  170’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  56’
  -
  -
  -
  -
  89’
  89’
  145’
  50’
  32’
  -
  -
  127’
  -
  127’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  145’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Aegi ApS 20.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Baunevænget 76 · DK-3480 Fredensborg 01.02.2022
Langelands Plads 4 · DK-2000 Frederiksberg 17.07.2018 31.01.2022
Langelands Plads 4 · DK-2000 Frederiksberg 20.02.2018 16.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-20 20.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 20.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Aleksandra Strykowska Jørgensen 20.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aleksandra Strykowska Jørgensen 20.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Aegi ApS

Baunevænget 76
3480 Fredensborg

CVR

39348845

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. februar 2018

P-nummer

1023364979

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aegirs@aegirs.dk

Telefon

42920244

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og kontrollere ikke finansielle selskaber, samt at fungere som et investeringsselskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-