Envikraft International ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. feb. 2018
 • CVR 39340488

Virksomheden Envikraft International ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Farum. De blev etableret i 14. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.586 DKK, mens den i 2022 var på -3.658 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -24.462 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

-3%

Egenkapital

-162’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-28’ DKK

-16%

Årets resultat

2023-24.462 DKK
2022-23.731 DKK
2021-25.032 DKK
2020-28.239 DKK
2019-110.674 DKK

Likviditetsgrad

5 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-358 %

-283%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2.104 %

-287%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

8’ DKK

-70%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-107%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8’ DKK

+46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -20’
  -
  -28’
  -
  0
  -
  0
  -28’
  -
  -28’
  -3’
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  8’
  8’
  50’
  -212’
  -
  -
  -162’
  -
  -162’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  156’
  -
  -
  -
  -
  13’
  170’
  8’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Envikraft International ApS 14.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Boserupvej 3 · DK-3520 Farum 14.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 14.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-14 14.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 14.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kurt Bjørkvik 14.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kurt Bjørkvik 29.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Envikraft International ApS

Boserupvej 3
3520 Farum

CVR

39340488

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. februar 2018

P-nummer

1023355600

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Envicraft ApS
 • Envikraft Asia ApS
 • Envikraft Denmark ApS

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og engineering inden for procesindustrien, samt anden virksomhed efter direktionens skøn, herunder eje ejerandele i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-