AFCA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. feb. 2018
 • CVR 39337630

Virksomheden AFCA ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holte. De blev etableret i 8. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.666 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

+964%

Egenkapital

6.885’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

74’ DKK

> +999%

Årets resultat

202267.666 DKK
2021-7.833 DKK
2020-2.735.414 DKK
20194.385.536 DKK
2018-10.850 DKK

Likviditetsgrad

9.982 %

+434%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.904’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.904’ DKK

+715%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  74’
  -
  74’
  -7’
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.000’
  5.000’
  -
  -
  -
  -
  220’
  1.904’
  6.904’
  50’
  6.835’
  -
  -
  6.885’
  -
  6.885’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  19’
  6.904’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AFCA ApS 08.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Grünersvej 11 · DK-2840 Holte 18.06.2021
Grünersvej 11 · DK-2840 Holte 08.02.2018 17.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-22 22.02.2018
2018-02-08 08.02.2018 21.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.010 DKK 22.02.2018
50.000 DKK 08.02.2018 21.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anders Wilhjelm 08.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Wilhjelm 08.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AFCA ApS

Grünersvej 11
2840 Holte

CVR

39337630

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. februar 2018

P-nummer

1023351850

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investeringer og formueforvaltning samt anden beslægtet virksomhed hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.010 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-