Ejendomsselskabet Vestergade 19, Randers C. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. feb. 2018
 • CVR 39337207

Virksomheden Ejendomsselskabet Vestergade 19, Randers C. ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 14. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 148.361 DKK, mens den i 2021 var på 408.289 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -171.881 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-172’ DKK

< -999%

Egenkapital

3.350’ DKK

-5%

Omsætning

430’ DKK

-31%

Resultat før skat

-171’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-171.881 DKK
20212.176 DKK
202018.516 DKK
20195.587 DKK
2018-4.963 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-66%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

-86%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

-4%
God

Overskudsgrad

14 %

-79%
God

Balance

15.144’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

148’ DKK

-64%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

-66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  430’
  148’
  -
  -90’
  282’
  59’
  -
  -230’
  -
  -230’
  -171’
  -
  -171’
  0
  -172’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  15.104’
  -
  -
  -
  -
  15.104’
  -
  -
  -
  34’
  7’
  40’
  15.144’
  50’
  3.300’
  -
  -
  3.350’
  -
  3.350’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.082’
  8.570’
  29’
  -
  -
  -
  11.794’
  15.144’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendomsselskabet Vestergade 19, Randers C. ApS 14.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ligustervej 6 · DK-9000 Aalborg 14.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 14.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-14 14.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Tom Peter Conny Johnsen 12.07.2018
Martin Sørensen 14.02.2018 22.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tom Peter Conny Johnsen 14.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendomsselskabet Vestergade 19, Randers C. ApS

Ligustervej 6
9000 Aalborg

CVR

39337207

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. februar 2018

P-nummer

1023351141

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejendomsdrift og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-