Henriksholm 2018 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. feb. 2018
 • CVR 39327457

Virksomheden Henriksholm 2018 ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 9. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -24.358 DKK, mens den i 2021 var på 976.110 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -177.362 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-177’ DKK

-125%

Egenkapital

573’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-177’ DKK

-120%

Årets resultat

2022-177.362 DKK
2021706.384 DKK
202018.132 DKK
2019-15.558 DKK
2018-8.956 DKK

Likviditetsgrad

11.786 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

9 %

-21%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

6.047’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-102%

Gældsforpligtelser

5.474’ DKK

-1%

Tilgodehavende

1.179’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  26’
  -178’
  -
  -152’
  -177’
  -
  -177’
  -
  -177’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  182’
  182’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.686’
  4.868’
  -
  -
  -
  340’
  839’
  1.179’
  6.047’
  50’
  523’
  -
  -
  573’
  -
  573’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.464’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  6.047’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Henriksholm 2018 ApS 09.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Drosselvej 11 · DK-2000 Frederiksberg 09.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 09.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-09 09.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 09.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Schrøder Hart-Hansen 09.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Schrøder Hart-Hansen 09.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Henriksholm 2018 ApS

Drosselvej 11
2000 Frederiksberg

CVR

39327457

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. februar 2018

P-nummer

1023340387

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-