Jan Nybo ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. feb. 2018
 • CVR 39319918

Virksomheden Jan Nybo ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 6. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.813 DKK, mens den i 2021 var på -7.188 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.370 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

-37%

Egenkapital

-40’ DKK

-117%

Omsætning

-

Resultat før skat

-21’ DKK

-37%

Årets resultat

2022-21.370 DKK
2021-15.628 DKK
2020-12.243 DKK
2019-27.091 DKK
2018-13.349 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-6 %

-78%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-20 %

-117%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

200’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-78%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  -
  -9’
  -
  -9’
  -21’
  -
  -21’
  -
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  200’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  50’
  -90’
  -
  -
  -40’
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  230’
  240’
  200’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jan Nybo ApS 06.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ny Strandvej 24 · DK-3060 Espergærde 06.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 06.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-06 06.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 06.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jan Nybo Jensen 06.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Nybo Jensen 06.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jan Nybo ApS

Ny Strandvej 24
3060 Espergærde

CVR

39319918

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. februar 2018

P-nummer

1023331965

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-