Christian Fabricius Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2018
 • CVR 39313782

Virksomheden Christian Fabricius Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 1. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -9.001 DKK, mens den i 2020 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 86.168 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

86’ DKK

-17%

Egenkapital

600’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

89’ DKK

-17%

Årets resultat

202186.168 DKK
2020104.411 DKK
2019368.749 DKK
2018-9.254 DKK

Likviditetsgrad

2.753 %

-7%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

621’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

571’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  23’
  0
  76’
  98’
  89’
  -
  89’
  -3’
  86’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  571’
  -
  -
  571’
  621’
  50’
  550’
  -
  -
  600’
  -
  600’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  21’
  621’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Christian Fabricius Holding ApS 14.02.2018
ark-fab ApS 01.02.2018 13.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Torbenfeldtvej 22 · DK-2700 Brønshøj 01.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.02.2018
711100 Arkitektvirksomhed 01.02.2018 13.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-14 14.02.2018
2018-02-01 01.02.2018 13.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Christian Fabricius 01.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Fabricius 01.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Christian Fabricius Holding ApS

Torbenfeldtvej 22
2700 Brønshøj

CVR

39313782

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2018

P-nummer

1023324322

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for kapitalandele i datterselskaber og andre aktivbesiddelser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-