Kim Skjærbæk Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2018
 • CVR 39306972

Virksomheden Kim Skjærbæk Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 1. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 831.178 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

831’ DKK

+10%

Egenkapital

3.798’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

824’ DKK

+10%

Årets resultat

2022831.178 DKK
2021754.236 DKK
2020710.591 DKK
2019765.655 DKK
2018642.232 DKK

Likviditetsgrad

5.119 %

+345%
God

Afkastningsgrad

22 %

-4%
God

Soliditetsgrad

99 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.834’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.864’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  840’
  -
  -
  -
  -
  824’
  -
  824’
  -7’
  831’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.970’
  -
  -
  1.970’
  1.970’
  -
  -
  271’
  0
  1.593’
  1.864’
  3.834’
  50’
  2.142’
  210’
  -
  3.798’
  -
  3.798’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  36’
  3.834’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kim Skjærbæk Holding ApS 01.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Baggesensvej 44 · DK-8600 Silkeborg 20.04.2021
Baggesensvej 44 · DK-8600 Silkeborg 01.02.2018 19.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-01 01.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 01.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kim Anders Skjærbæk 01.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Anders Skjærbæk 01.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kim Skjærbæk Holding ApS

Baggesensvej 44
8600 Silkeborg

CVR

39306972

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2018

P-nummer

1023316540

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er investering og dertil hørende aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-