Autolykke Ejendom ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2018
 • CVR 39301164

Virksomheden Autolykke Ejendom ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 1. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 152.469 DKK, mens den i 2021 var på 155.966 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.438 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

25’ DKK

-9%

Egenkapital

254’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

35’ DKK

-8%

Årets resultat

202225.438 DKK
202127.933 DKK
202043.815 DKK
201959.329 DKK
201847.464 DKK

Likviditetsgrad

9 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

-3%
Svag

Soliditetsgrad

8 %

+11%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

3.071’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

152’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

248’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  152’
  -
  -8’
  -
  144’
  -
  -109’
  -
  -109’
  35’
  -
  35’
  -10’
  25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.823’
  -
  -
  -
  -
  2.823’
  -
  -
  -
  -
  246’
  248’
  3.071’
  50’
  204’
  -
  -
  254’
  -
  254’
  54’
  54’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  16’
  2.763’
  3.071’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Autolykke Ejendom ApS 01.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Usserød Kongevej 44 · DK-2970 Hørsholm 01.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-01 01.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Peter Lykke 01.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Lykke 01.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Autolykke Ejendom ApS

Usserød Kongevej 44
2970 Hørsholm

CVR

39301164

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2018

P-nummer

1023310798

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

autolykke@autolykke.dk

Telefon

45867776

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-