Elneff Investments ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. feb. 2018
 • CVR 39300672

Virksomheden Elneff Investments ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers NØ. De blev etableret i 2. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.552 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

+25%

Egenkapital

83’ DKK

+47%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

29’ DKK

+44%

Årets resultat

202326.552 DKK
202221.295 DKK
202135.567 DKK
2020-93.398 DKK
201932.476 DKK
201810.354 DKK

Likviditetsgrad

5 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-6 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

74 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

112’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  6’
  -6’
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -2’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  111’
  -
  -
  111’
  111’
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  112’
  50’
  -28’
  -
  -
  83’
  -
  83’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  -
  4’
  -
  29’
  112’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Elneff Investments ApS 02.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Kildevældet 22 · DK-8930 Randers NØ 02.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-02 02.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 02.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Elneff Lauridsen 02.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Elneff Lauridsen 02.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Elneff Investments ApS

Kildevældet 22
8930 Randers NØ

CVR

39300672

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. februar 2018

P-nummer

1023309935

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at foretage investeringer og besidde kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-