Investeringsselskabet af 1. februar 2018 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2018
 • CVR 39298872

Virksomheden Investeringsselskabet af 1. februar 2018 ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 1. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.603 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

-53%

Egenkapital

185’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

46’ DKK

-53%

Årets resultat

202345.603 DKK
202296.834 DKK
2021-6.313 DKK
2020-1.282 DKK
2019-333 DKK

Likviditetsgrad

249 %

+55%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-267%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

270’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

213’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  50’
  50’
  46’
  -
  46’
  -
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  -
  -
  57’
  57’
  -
  -
  -
  -
  209’
  213’
  270’
  50’
  135’
  -
  -
  185’
  -
  185’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  76’
  -
  -
  -
  -
  -
  86’
  270’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Investeringsselskabet af 1. februar 2018 ApS 01.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Snekkevej 23 · DK-4040 Jyllinge 01.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-01 01.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Dan Brian Rasborg 01.02.2018
Dan Brian Rasborg Nielsen 01.02.2018
Dan Brian Nielsen 01.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Brian Nielsen 01.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Investeringsselskabet af 1. februar 2018 ApS

Snekkevej 23
4040 Jyllinge

CVR

39298872

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2018

P-nummer

1023308416

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20909580

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at investere i aktier, anparter og ejendomme samt aktiviteter, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja