COPARK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. feb. 2018
 • CVR 39297183

Virksomheden COPARK A/S befinder sig i branchen "Parkering og vejhjælp mv." og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 1. februar 2018 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 8.307.551 DKK, mens den i 2021 var på 4.060.907 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.465.800 DKK.

Medarbejderstaben består af 27 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Onur Koc. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Tina Sagan.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.466’ DKK

+43%

Egenkapital

2.428’ DKK

+152%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.892’ DKK

+51%

Årets resultat

20221.465.800 DKK
20211.022.235 DKK
2020-210.679 DKK
2019363.067 DKK
2018-6.069 DKK

Likviditetsgrad

188 %

+22%
God

Afkastningsgrad

43 %

-11%
God

Soliditetsgrad

54 %

+48%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.510’ DKK

+71%

Bruttofortjeneste

8.308’ DKK

+105%

Gældsforpligtelser

2.059’ DKK

Tilgodehavende

3.872’ DKK

+57%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  8.308’
  -6.092’
  -78’
  -
  1.930’
  1’
  -
  -
  1’
  1.892’
  -
  1.892’
  -426’
  1.466’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  550’
  -
  550’
  -
  -
  -
  88’
  638’
  -
  593’
  -
  19’
  3.260’
  3.872’
  4.510’
  400’
  1.878’
  150’
  -
  2.428’
  -
  2.428’
  24’
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  1.975’
  2.059’
  4.510’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
COPARK A/S 14.11.2022
COPARK ApS 22.05.2019 13.11.2022
COPARK IVS 01.02.2018 21.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Stamholmen 173 · DK-2650 Hvidovre 28.08.2019
Uplandsgade 72 · DK-2300 København S 15.01.2019 27.08.2019
H.C. Ørsteds Vej 50C · DK-1879 Frederiksberg C 01.02.2018 14.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
522120 Parkering og vejhjælp mv. 01.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-14 14.11.2022
2019-05-22 22.05.2019 13.11.2022
2018-02-01 01.02.2018 21.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 14.11.2022
40.000 DKK 22.05.2019 13.11.2022
15.000 DKK 01.02.2018 21.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. 16.11.2022
Selskabet tegnes af en direktør. 01.02.2018 15.11.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mads Kold Sjørslev 09.01.2024
Maria Sagan 14.11.2022
Josefine Emilie Pedersen 14.11.2022

Direktører

Navn Fra Til
Michael Onur Koc 01.02.2018
Robert Noreiko 01.02.2018 26.03.2018
Jess Pries-Hansen 01.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jess Pries-Hansen 01.02.2018
Michael Onur Koc 01.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

COPARK A/S

Stamholmen 173
2650 Hvidovre

CVR

39297183

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. februar 2018

P-nummer

1023305905

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

522120
Parkering og vejhjælp mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@copark.dk

Telefon

42905010

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er administration og drift af parkeringsanlæg samt al virksomhed som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

27

Reklamebeskyttelse

Ja