FREDENSVANG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2018
 • CVR 39291959

Virksomheden FREDENSVANG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hobro. De blev etableret i 24. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.229 DKK, mens den i 2022 var på -7.064 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.305.124 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.305’ DKK

+289%

Egenkapital

11.246’ DKK

+86%

Omsætning

-

Resultat før skat

5.305’ DKK

+290%

Årets resultat

20235.305.124 DKK
20221.363.346 DKK
20211.148.257 DKK
2020330.764 DKK
20191.762.030 DKK
20181.471.686 DKK

Likviditetsgrad

72 %

+21%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+51%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.812’ DKK

+80%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

406’ DKK

+37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  12’
  -11’
  5.311’
  5.312’
  5.305’
  -
  5.305’
  0
  5.305’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11.406’
  -
  -
  11.406’
  11.406’
  -
  -
  40’
  -
  1’
  406’
  11.812’
  50’
  209’
  115’
  -
  11.246’
  -
  11.246’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  227’
  -
  -
  -
  5’
  -
  567’
  11.812’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FREDENSVANG HOLDING ApS 24.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Døstrupvej 72 · DK-9500 Hobro 24.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-24 24.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jan Bastrup Pedersen 24.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Bastrup Pedersen 24.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FREDENSVANG HOLDING ApS

Døstrupvej 72
9500 Hobro

CVR

39291959

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2018

P-nummer

1023299891

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jan@bastrup.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-