MKN Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jan. 2018
 • CVR 39286319

Virksomheden MKN Invest ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Spentrup. De blev etableret i 29. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.313 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 69.121 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

69’ DKK

+179%

Egenkapital

45’ DKK

+287%

Omsætning

-

Resultat før skat

68’ DKK

+178%

Årets resultat

202369.121 DKK
2022-87.577 DKK
2021112.133 DKK
2020-61.152 DKK
2019-4.856 DKK
20182.386 DKK

Likviditetsgrad

7 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-5 %

+68%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

40 %

+156%
God

Overskudsgrad

-

Balance

112’ DKK

+232%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  73’
  73’
  68’
  -
  68’
  -1’
  69’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  107’
  -
  -
  107’
  107’
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  112’
  40’
  -87’
  -
  -
  45’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  -
  -
  4’
  -
  67’
  112’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MKN Invest ApS 11.12.2019
MKN Invest IvS 29.01.2018 10.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bindeledet 46 · DK-8981 Spentrup 22.11.2018
Bindeledet 46 · DK-8981 Spentrup 29.01.2018 21.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 29.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-11 11.12.2019
2018-01-29 29.01.2018 10.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.12.2019
15.000 DKK 29.01.2018 10.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 29.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Kris Nielsen 29.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Kris Nielsen 29.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MKN Invest ApS

Bindeledet 46
8981 Spentrup

CVR

39286319

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. januar 2018

P-nummer

1023293249

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mkn@3mtegnestue.dk

Telefon

26149005

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter, kapitalandele og andre værdipapirer, samt tilhørende virksomhed i øvrigt

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-