Zuma Trading ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2018
 • CVR 39284804

Virksomheden Zuma Trading ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med drikkevarer" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 22. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 265.866 DKK, mens den i 2019 var på -75.525 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 226.755 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Slobodan Toldam Pajkovic.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

227’ DKK

+300%

Egenkapital

102’ DKK

+182%

Omsætning

-

Resultat før skat

264’ DKK

+333%

Årets resultat

2020226.755 DKK
2019-113.112 DKK
2018-61.624 DKK

Likviditetsgrad

176 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

35 %

+153%
God

Overskudsgrad

-

Balance

292’ DKK

+55%

Bruttofortjeneste

266’ DKK

+452%

Gældsforpligtelser

190’ DKK

Tilgodehavende

266’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  266’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  264’
  -
  264’
  -38’
  227’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  26’
  147’
  40’
  17’
  37’
  5’
  266’
  292’
  50’
  52’
  -
  -
  102’
  -
  102’
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  39’
  -
  -
  -
  -
  5’
  140’
  151’
  292’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zuma Trading ApS 22.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Elementfabrikken 5A · DK-2605 Brøndby 01.06.2022
Kirkebjerg Søpark 5A · DK-2605 Brøndby 07.01.2022 31.05.2022
Kirkebjerg Søpark 5A · DK-2605 Brøndby 01.03.2021 06.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
472500 Detailhandel med drikkevarer 22.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-22 22.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Slobodan Toldam Pajkovic 22.01.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
HOLDINGSELSKABET TOLDAM PAJKOVIC ApS 22.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Slobodan Toldam Pajkovic 22.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zuma Trading ApS

Elementfabrikken 5
2605 Brøndby

CVR

39284804

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2018

P-nummer

1023291777

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

472500
Detailhandel med drikkevarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@patriotofficial.dk

Telefon

60131928

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, import og eksport af især vine, tekstiler, merchandise og andre forbrugsartikler, og at udøve enhver virksomhed som ledelsen finder forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-