2010 Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jan. 2018
 • CVR 39281384

Virksomheden 2010 Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Greve. De blev etableret i 25. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -61.542 DKK, mens den i 2021 var på 24.740 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -26.648 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27’ DKK

-184%

Egenkapital

216’ DKK

-11%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-27’ DKK

-184%

Årets resultat

2022-26.648 DKK
202131.752 DKK
2020-87.425 DKK
20196.498 DKK
2018-65.147 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-92%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-16 %

-420%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

52 %

-18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

415’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-62’ DKK

-349%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-88%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -62’
  -
  -
  -
  -68’
  42’
  -
  -
  42’
  -27’
  -
  -27’
  -
  -27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  207’
  -
  -
  414’
  414’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  415’
  50’
  9’
  -
  -
  216’
  -
  216’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  133’
  -
  -
  -
  11’
  -
  199’
  415’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
2010 Invest Holding ApS 25.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Fundersvej 14 · DK-2670 Greve 25.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-25 25.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 25.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Steen Grøndal Møller 25.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johnny Steen Grøndal Møller 25.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

2010 Invest Holding ApS

Fundersvej 14
2670 Greve

CVR

39281384

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. januar 2018

P-nummer

1023289144

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@jm-service.dk

Telefon

25209618

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er at fungere som holdingselskab ved at eje kapitalinteresser i andre virksomheder, og at investere i værdipapirer og fast ejendom samt dermed forbunden aktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-