Den Gule Kuffert ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jan. 2018
 • CVR 39278359

Virksomheden Den Gule Kuffert ApS befinder sig i branchen "Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 25. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

60’ DKK

-6%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
2020-13.475 DKK
201936.269 DKK
201831.233 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

60’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  60’
  40’
  -
  -
  20’
  60’
  -
  60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Den Gule Kuffert ApS 29.09.2021
Den Gule Kuffert IVS 25.01.2018 28.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Malmøgade 8 · DK-2100 København Ø 03.03.2021
Fruebjergvej 3 · DK-2100 København Ø 25.01.2018 02.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed 25.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-29 29.09.2021
2018-01-25 25.01.2018 28.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.09.2021
1 DKK 25.01.2018 28.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 25.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Sven Carstensen 01.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Sven Carstensen 01.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Den Gule Kuffert ApS

Malmøgade 8
2100 København Ø

CVR

39278359

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. januar 2018

P-nummer

1023285351

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

799000
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mc@sinex.dk

Telefon

20747217

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-