Reffi Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jan. 2018
 • CVR 39272644

Virksomheden Reffi Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Uldum. De blev etableret i 21. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -240 DKK, mens den i 2021 var på -290 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 484.943 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

485’ DKK

+142%

Egenkapital

849’ DKK

+133%

Omsætning

-

Resultat før skat

484’ DKK

+117%

Årets resultat

2022484.943 DKK
2021200.124 DKK
2020-3.379 DKK
201922.855 DKK
201894.171 DKK

Likviditetsgrad

6 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+60%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

941’ DKK

+108%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  -2’
  -
  -2’
  484’
  -
  484’
  -1’
  485’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  936’
  936’
  -
  -
  -
  -
  5’
  6’
  941’
  50’
  799’
  -
  -
  849’
  -
  849’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  92’
  941’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Reffi Holding ApS 21.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkegade 15 · DK-7171 Uldum 21.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-21 21.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Refsgaard 21.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Refsgaard 21.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Reffi Holding ApS

Kirkegade 15
7171 Uldum

CVR

39272644

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. januar 2018

P-nummer

1023278282

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dr@reffi-holding.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i kapitalselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-