Flemming Schou Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2018
 • CVR 39270021

Virksomheden Flemming Schou Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vamdrup. De blev etableret i 22. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.120 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-116%

Egenkapital

213’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-116%

Årets resultat

2022-1.120 DKK
20217.138 DKK
2020248.564 DKK
2019137.369 DKK
2018-1.772 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

+32%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

213’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  210’
  -
  -
  210’
  210’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  213’
  50’
  87’
  76’
  -
  213’
  -
  213’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  213’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Flemming Schou Holding ApS 22.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Enghaven 20 · DK-6580 Vamdrup 21.06.2023
Røddingvej 16 · DK-6580 Vamdrup 07.10.2020 20.06.2023
Røddingvej 16 · DK-6580 Vamdrup 22.01.2018 06.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-22 22.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 22.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Juul Schou 22.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Juul Schou 22.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Flemming Schou Holding ApS

Enghaven 20
6580 Vamdrup

CVR

39270021

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2018

P-nummer

1023273558

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-