MCS Holding af 2018 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2018
 • CVR 39267179

Virksomheden MCS Holding af 2018 ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Greve. De blev etableret i 22. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 118.000 DKK, mens den i 2021 var på -3.654 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 118.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

118’ DKK

> +999%

Egenkapital

155’ DKK

+316%

Omsætning

-

Resultat før skat

118’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022118.000 DKK
2021-3.654 DKK
202024.998 DKK
201923.996 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

869.033 %

+955%
God

Afkastningsgrad

76 %

+876%
God

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

155’ DKK

+316%

Bruttofortjeneste

118’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

130’ DKK

+955%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  118’
  -
  -
  -
  118’
  -
  -
  -
  -
  118’
  -
  118’
  -
  118’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  -
  -
  0
  130’
  155’
  40’
  115’
  118’
  -
  155’
  -
  155’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MCS Holding af 2018 ApS 23.09.2021
MCS Holding af 2018 IVS 22.01.2018 22.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Godsparken 11 · DK-2670 Greve 22.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 22.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-23 23.09.2021
2018-01-22 22.01.2018 22.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.09.2021
1.000 DKK 22.01.2018 22.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 22.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Christoffer Svendsen 22.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Christoffer Svendsen 01.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MCS Holding af 2018 ApS

Godsparken 11
2670 Greve

CVR

39267179

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2018

P-nummer

1023269720

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael.c.svendsen@gmail.com

Telefon

61282670

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje og drive CorpMedia ApS med en ejerandel på 50 procent.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-