Change 4.0 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2018
 • CVR 39214792

Virksomheden Change 4.0 ApS befinder sig i branchen "Public relations og kommunikation" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 2. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.140 DKK, mens den i 2022 var på -9.418 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.284 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-314%

Egenkapital

69’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

-314%

Årets resultat

2023-6.284 DKK
20222.932 DKK
2021-4.047 DKK
2020-6.115 DKK
201982.938 DKK

Likviditetsgrad

1.884 %

-18%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

71’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

28’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  -
  13’
  43’
  -
  -
  -
  -
  28’
  28’
  71’
  40’
  29’
  -
  -
  69’
  -
  69’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  71’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Change 4.0 ApS 21.09.2021
Change 4.0 IVS 02.01.2018 20.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Webersgade 9 · DK-2100 København Ø 09.10.2023
Edisonsvej 2 · DK-5000 Odense C 07.09.2022 08.10.2023
Edisonsvej 2 · DK-5000 Odense C 08.04.2021 06.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702100 Public relations og kommunikation 02.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-21 21.09.2021
2018-01-02 02.01.2018 20.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.09.2021
1 DKK 02.01.2018 20.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 02.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anders Vincent de Robles Kongeskov Jacobsen Randow 02.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Vincent de Robles Kongeskov Jacobsen Randow 02.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Change 4.0 ApS

Webersgade 9
2100 København Ø

CVR

39214792

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2018

P-nummer

1023209523

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702100
Public relations og kommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

castmore@me.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at sælge kommunikation

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller