UnLogick Factory ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2017
 • CVR 39185725

Virksomheden UnLogick Factory ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 20. december 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 7.812 DKK, mens den i 2022 var på 7.351 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.818 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

+406%

Egenkapital

98’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

18’ DKK

+285%

Årets resultat

202315.818 DKK
20223.126 DKK
202135.990 DKK
2020101.245 DKK
201915.325 DKK
201839.675 DKK

Likviditetsgrad

928 %

+77%
God

Afkastningsgrad

7 %

-2%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

110’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

8’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

110’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  8’
  -
  -
  -
  8’
  10’
  0
  -
  10’
  18’
  -
  18’
  -2’
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  100’
  110’
  110’
  40’
  58’
  -
  -
  98’
  -
  98’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  110’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UnLogick Factory ApS 08.11.2020
UnLogick Factory IVS 20.12.2017 07.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ragnhildgade 48 · DK-2100 København Ø 08.08.2018
Ragnhildgade 48 · DK-2100 København Ø 20.12.2017 07.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 20.12.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-08 08.11.2020
2017-12-20 20.12.2017 07.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.11.2020
1 DKK 20.12.2017 07.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør alene. 20.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Joen Lindgreen Wallenstrøm 20.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Joen Lindgreen Wallenstrøm 20.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UnLogick Factory ApS

Ragnhildgade 48
2100 København Ø

CVR

39185725

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2017

P-nummer

1023168355

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er software udvikling, konsulentvirksomhed, samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-