Groenbech Development Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2017
 • CVR 39184893

Virksomheden Groenbech Development Consulting ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Knebel. De blev etableret i 21. december 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 41.340 DKK, mens den i 2020 var på 430.841 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 24.091 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mimi Louise Grønbech.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

24’ DKK

-90%

Egenkapital

620’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

31’ DKK

-90%

Årets resultat

202124.091 DKK
2020237.017 DKK
2019119.439 DKK
2018239.544 DKK

Likviditetsgrad

437 %

+47%
God

Afkastningsgrad

5 %

-88%
Svag

Soliditetsgrad

80 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

773’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

41’ DKK

-90%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

669’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  41’
  -6’
  -
  -
  35’
  -
  -4’
  -
  -4’
  31’
  -
  31’
  -7’
  24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  105’
  105’
  -
  -
  -
  13’
  651’
  669’
  773’
  40’
  580’
  -
  -
  620’
  -
  620’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  5’
  153’
  773’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Groenbech Development Consulting ApS 04.10.2021
Groenbech Development Consulting IVS 21.12.2017 03.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rolsø Mark 10 · DK-8420 Knebel 21.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 21.12.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-04 04.10.2021
2017-12-21 21.12.2017 03.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.10.2021
1 DKK 21.12.2017 03.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 21.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mimi Louise Grønbech 21.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mimi Louise Grønbech 21.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Groenbech Development Consulting ApS

Rolsø Mark 10
8420 Knebel

CVR

39184893

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2017

P-nummer

1023167294

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mimgro@yahoo.com

Telefon

22443731

Hjemmeside

-

Formål

At yde rådgivning og konsulentydelser, hovedsageligt omkring international udviklingsbistand.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-