Nicolai Ibsen Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. okt. 2017
 • CVR 39183277

Virksomheden Nicolai Ibsen Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 13. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -460 DKK, mens den i 2021 var på -3.359 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 156.515 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

157’ DKK

-66%

Egenkapital

2.901’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

157’ DKK

-66%

Årets resultat

2022156.515 DKK
2021465.955 DKK
2020-1.079.643 DKK
2019180.622 DKK
2018-66.524 DKK
20175.951 DKK

Likviditetsgrad

14.245 %

-89%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.918’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+86%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.472’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  137’
  -95’
  -
  42’
  157’
  -
  157’
  -
  157’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  446’
  446’
  -
  -
  -
  8’
  66’
  2.472’
  2.918’
  50’
  2.425’
  -
  -
  2.901’
  -
  2.901’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  17’
  2.918’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nicolai Ibsen Invest ApS 05.06.2020
Aplauras 30 Holding ApS 13.10.2017 04.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Tage-Hansens Gade 11 · DK-8000 Aarhus C 01.01.2021
Tage-Hansens Gade 11 · DK-8000 Aarhus C 23.08.2019 31.12.2020
Tage-Hansens Gade 11 · DK-8000 Aarhus C 19.12.2018 22.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-28 28.12.2022
2020-06-05 05.06.2020 27.12.2022
2017-10-13 13.10.2017 04.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Grauenkjær Ibsen 13.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Grauenkjær Ibsen 13.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nicolai Ibsen Invest ApS

Tage-Hansens Gade 11
8000 Aarhus C

CVR

39183277

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. oktober 2017

P-nummer

1023165739

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • Aplauras 30 Holding ApS
 • Nicolai Ibsen Holding ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt at forestå investerings- og finansieringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-