Morten Dalsgaard Pedersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2017
 • CVR 39179113

Virksomheden Morten Dalsgaard Pedersen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ejstrupholm. De blev etableret i 20. december 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.851 DKK, mens den i 2022 var på -7.451 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 588.736 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

589’ DKK

+3%

Egenkapital

1.877’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

589’ DKK

+3%

Årets resultat

2023588.736 DKK
2022573.852 DKK
2021360.374 DKK
2020258.091 DKK
201933.206 DKK
2018111.647 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.877’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

77’ DKK

+494%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  600’
  -3’
  -
  597’
  589’
  -
  589’
  -
  589’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.800’
  1.800’
  -
  -
  -
  -
  77’
  77’
  1.877’
  50’
  1.766’
  61’
  -
  1.877’
  -
  1.877’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.877’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morten Dalsgaard Pedersen Holding ApS 21.03.2019
Morten Dalsgaard Pedersen Holding IVS 20.12.2017 20.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lindevænget 20 · DK-7361 Ejstrupholm 12.02.2024
Birkevej 30 · DK-7361 Ejstrupholm 20.12.2017 11.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-21 21.03.2019
2017-12-20 20.12.2017 20.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.03.2019
10.000 DKK 20.12.2017 20.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 11.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør 20.12.2017 28.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Dalsgård Pedersen 11.12.2018
Morten Dalsgård Pedersen 20.12.2017 28.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Dalsgård Pedersen 20.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morten Dalsgaard Pedersen Holding ApS

Lindevænget 20
7361 Ejstrupholm

CVR

39179113

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2017

P-nummer

1023161121

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i andre virksomheder, værdipapirer, formuepleje og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-