Hollesen Livestock Solutions ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2017
 • CVR 39175444

Virksomheden Hollesen Livestock Solutions ApS befinder sig i branchen "Speditører" og har adresse i Jelling. De blev etableret i 18. december 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.642.790 DKK, mens den i 2022 var på 1.271.926 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 555.153 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jesper Plambek Hollesen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

555’ DKK

+199%

Egenkapital

1.382’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

714’ DKK

+196%

Årets resultat

2023555.153 DKK
2022185.550 DKK
2021515.493 DKK
2020298.230 DKK
201910.321 DKK
2018272.686 DKK

Likviditetsgrad

239 %

+71%
God

Afkastningsgrad

31 %

+198%
God

Soliditetsgrad

61 %

+87%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.278’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

1.643’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.123’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.643’
  -827’
  -52’
  -
  707’
  6’
  0
  -
  6’
  714’
  -
  714’
  -158’
  555’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  155’
  -
  155’
  -
  -
  -
  -
  155’
  -
  585’
  -
  304’
  1.234’
  2.123’
  2.278’
  50’
  732’
  600’
  -
  1.382’
  -
  1.382’
  8’
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  -
  -
  650’
  -
  887’
  2.278’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hollesen Livestock Solutions ApS 18.12.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Østervænget 16 · DK-7300 Jelling 05.07.2019
Nørrevang 11 · DK-7300 Jelling 18.12.2017 04.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
522920 Speditører 18.12.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-30 30.08.2019
2017-12-18 18.12.2017 29.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 18.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Plambek Hollesen 18.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Plambek Hollesen 18.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hollesen Livestock Solutions ApS

Østervænget 16
7300 Jelling

CVR

39175444

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2017

P-nummer

1023156780

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Maler Hollesen ApS

Branchekode

522920
Speditører

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er primært speditions virksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. Selskabets sekundære formål er at drive malervirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-