MIEK Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2017
 • CVR 39175096

Virksomheden MIEK Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 18. december 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.101 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

+238%

Egenkapital

46’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

+467%

Årets resultat

20233.101 DKK
2022-2.245 DKK
2021-1.529 DKK
2020-2.396 DKK
20190 DKK
2018-1.560 DKK

Likviditetsgrad

1.145 %

+16%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

48’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

23’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  3’
  3’
  -
  3’
  -
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  -
  -
  23’
  23’
  48’
  50’
  -4’
  -
  -
  46’
  -
  46’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  48’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIEK Holding ApS 18.12.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bergthorasgade 3 · DK-2300 København S 10.02.2021
Visbygade 6 · DK-2100 København Ø 18.12.2017 09.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2017
855900 Anden undervisning i.a.n. 18.12.2017 19.12.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-18 18.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 18.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Micka Eksten 18.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Micka Eksten 20.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIEK Holding ApS

Bergthorasgade 3
2300 København S

CVR

39175096

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2017

P-nummer

1023156470

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mickaeksten@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-