TK Advokater ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2017
 • CVR 39154226

Virksomheden TK Advokater ApS befinder sig i branchen "Juridisk bistand" og har adresse i København K. De blev etableret i 8. december 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 900.773 DKK, mens den i 2020 var på 814.975 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -261.559 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torben Dyring Kledal.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-262’ DKK

-227%

Egenkapital

-5’ DKK

-102%

Omsætning

-

Resultat før skat

-293’ DKK

-210%

Årets resultat

2021-261.559 DKK
2020206.154 DKK
201911.749 DKK
2018472 DKK

Likviditetsgrad

99 %

-44%
Svag

Afkastningsgrad

-30 %

-166%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1 %

-102%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

793’ DKK

+35%

Bruttofortjeneste

901’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

793’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  901’
  -1.138’
  -
  -
  -237’
  -
  -55’
  -
  -55’
  -293’
  -
  -293’
  -
  -262’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  712’
  793’
  793’
  50’
  -55’
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  798’
  798’
  793’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TK Advokater ApS 30.12.2020
Dyring rådgivning ApS 01.01.2019 29.12.2020
Dyring advokater ApS 15.01.2018 31.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Amaliegade 6 · DK-1256 København K 03.12.2021
Amaliegade 6 · DK-1256 København K 16.06.2021 02.12.2021
Tullinsgade 6 · DK-1618 København V 04.01.2021 15.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
691000 Juridisk bistand 15.01.2018
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 08.12.2017 14.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-30 30.12.2020
2019-01-01 01.01.2019 29.12.2020
2018-02-11 11.02.2018 31.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 08.12.2017 22.05.2023

Direktører

Navn Fra Til
Torben Dyring Kledal 01.01.2018
Torben Dyring Kledal 01.01.2018 22.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Dyring Kledal 01.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TK Advokater ApS

Amaliegade 6
1256 København K

CVR

39154226

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2017

P-nummer

1023110993

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

691000
Juridisk bistand

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tdk@tkadvokater.dk

Telefon

22166012

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er rådgivning og investering samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-