Dansk Miljøkontrol ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. nov. 2017
 • CVR 39151391

Virksomheden Dansk Miljøkontrol ApS befinder sig i branchen "Anden måling og teknisk analyse" og har adresse i Hedehusene. De blev etableret i 28. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.979.099 DKK, mens den i 2020 var på 1.160.078 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 195.244 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Peter Brudsø Aaskov.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

195’ DKK

+208%

Egenkapital

-548’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

195’ DKK

+208%

Årets resultat

2021195.244 DKK
2020-180.774 DKK
2019-301.324 DKK
2018-311.120 DKK

Likviditetsgrad

63 %

+94%
Svag

Afkastningsgrad

20 %

+145%
God

Soliditetsgrad

-55 %

+74%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.003’ DKK

+182%

Bruttofortjeneste

1.979’ DKK

+71%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

972’ DKK

+173%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.979’
  -1.774’
  -5’
  -
  200’
  10’
  -
  -
  10’
  195’
  -
  195’
  -
  195’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  12’
  12’
  30’
  -
  411’
  -
  -
  562’
  972’
  1.003’
  50’
  -598’
  -
  -
  -548’
  -
  -548’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  258’
  675’
  1.550’
  1.003’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dansk Miljøkontrol ApS 28.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Baldersbuen 29C · DK-2640 Hedehusene 13.04.2021
Baldersbuen 15B · DK-2640 Hedehusene 28.11.2018 12.04.2021
Sorøvej 6 · DK-4200 Slagelse 28.11.2017 27.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
712090 Anden måling og teknisk analyse 28.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-28 28.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Peter Brudsø Aaskov 28.11.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
SBC Invest Holding ApS 11.08.2021
Aaskov Invest Holding ApS 11.08.2021
Peter Aaskov Holding Aps 09.09.2020 11.04.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sune Andrew Travis Samy 28.11.2017 17.10.2018
Søren Brøgger Christensen 28.11.2017
Peter Brudsø Aaskov 28.11.2017 08.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dansk Miljøkontrol ApS

Baldersbuen 29
2640 Hedehusene

CVR

39151391

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. november 2017

P-nummer

1023107623

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

712090
Anden måling og teknisk analyse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@danskmk.dk

Telefon

70605330

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivende virksomhed, herunder prøvetagning, projektudvikling, laboratorieanalyser og teknologiudvikling indenfor miljøområdet, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-