AH Ejendomme Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. dec. 2017
 • CVR 39150883

Virksomheden AH Ejendomme Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 5. december 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 114.443 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

114’ DKK

-23%

Egenkapital

1.470’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

114’ DKK

-23%

Årets resultat

2022114.443 DKK
2021149.041 DKK
20201.275.000 DKK
2019168.625 DKK
2018150.000 DKK

Likviditetsgrad

78 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

91 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.610’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

110’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  115’
  -1’
  -
  114’
  114’
  -
  114’
  -
  114’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.500’
  1.500’
  -
  -
  -
  -
  110’
  110’
  1.610’
  50’
  1.302’
  118’
  -
  1.470’
  -
  1.470’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  140’
  1.610’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AH Ejendomme Holding ApS 05.12.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Kastanjealle 12 · DK-8700 Horsens 05.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.12.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-05 05.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Hermansen 05.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Hermansen 05.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AH Ejendomme Holding ApS

Kastanjealle 12
8700 Horsens

CVR

39150883

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. december 2017

P-nummer

1023106996

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål omfatter holding virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-