MMH ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2017
 • CVR 39146886

Virksomheden MMH ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 8. december 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 269.214 DKK, mens den i 2021 var på 247.901 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 27.376 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

+69%

Egenkapital

322’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

35’ DKK

+64%

Årets resultat

202227.376 DKK
202116.230 DKK
2020153.140 DKK
201974.773 DKK
2018278 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+15%
Svag

Soliditetsgrad

5 %

-27%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

6.402’ DKK

+51%

Bruttofortjeneste

269’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

6.048’ DKK

+53%

Tilgodehavende

257’ DKK

+37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  269’
  -
  -151’
  -
  119’
  -
  -84’
  -
  -84’
  35’
  -
  35’
  -8’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  6.144’
  -
  -
  -
  -
  6.144’
  -
  -
  -
  13’
  219’
  257’
  6.402’
  50’
  272’
  -
  -
  322’
  -
  322’
  32’
  32’
  -
  -
  -
  -
  130’
  5.852’
  -
  -
  -
  11’
  54’
  5.918’
  6.402’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MMH ejendomme ApS 08.12.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkervej 12 · DK-4000 Roskilde 24.09.2019
Hyrdehøj Bygade 259 · DK-4000 Roskilde 26.06.2019 23.09.2019
Hyrdehøj Bygade 259 · DK-4000 Roskilde 08.12.2017 25.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 08.12.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-08 08.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Møller Madsen 08.12.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
MØLLER MADSEN HOLDING ApS 08.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Møller Madsen 08.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MMH ejendomme ApS

Håndværkervej 12
4000 Roskilde

CVR

39146886

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2017

P-nummer

1023102109

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jmm@innodan.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning, køb og salg af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-