AA2108 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. nov. 2017
 • CVR 39143453

Virksomheden AA2108 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Engesvang. De blev etableret i 20. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -141.344 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-141’ DKK

-158%

Egenkapital

915’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-141’ DKK

-158%

Årets resultat

2022-141.344 DKK
2021242.085 DKK
2020215.876 DKK
201918.107 DKK
2018-94.939 DKK

Likviditetsgrad

1.043 %

+12%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

972’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

597’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  6’
  0
  -
  6’
  -141’
  -
  -141’
  0
  -141’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  375’
  375’
  -
  -
  -
  76’
  -
  597’
  972’
  50’
  865’
  -
  -
  915’
  -
  915’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  972’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AA2108 Holding ApS 20.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Birkevej 39 · DK-7442 Engesvang 17.04.2023
Birkevej 39 · DK-7442 Engesvang 13.03.2020 16.04.2023
Gl Kongevej 26 · DK-7442 Engesvang 20.11.2017 12.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-20 20.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Allan Andersen 20.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Andersen 20.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AA2108 Holding ApS

Birkevej 39
7442 Engesvang

CVR

39143453

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. november 2017

P-nummer

1023098454

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-