NWTH Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. nov. 2017
 • CVR 39117398

Virksomheden NWTH Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Eskebjerg. De blev etableret i 27. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.023 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 23.682 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

24’ DKK

-98%

Egenkapital

1.455’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

42’ DKK

Årets resultat

202223.682 DKK
20211.396.084 DKK
2020-5.000 DKK
2019-1 DKK
2018-1 DKK

Likviditetsgrad

4.649 %

-80%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.487’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.487’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  53’
  0
  -
  52’
  42’
  -
  42’
  -19’
  24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.233’
  254’
  1.487’
  1.487’
  1.431’
  24’
  -
  -
  1.455’
  -
  1.455’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  32’
  1.487’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NWTH Holding ApS 07.10.2021
NWTH Holding IVS 27.11.2017 06.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Pilemosevej 16 · DK-4593 Eskebjerg 20.08.2018
Boholtevej 75 · DK-4600 Køge 27.11.2017 19.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-07 07.10.2021
2017-11-27 27.11.2017 06.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.10.2021
500 DKK 27.11.2017 06.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 27.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Tejlgaard Hansen 27.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Tejlgaard Hansen 27.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NWTH Holding ApS

Pilemosevej 16
4593 Eskebjerg

CVR

39117398

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. november 2017

P-nummer

1023068911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-