Investeringsselskab KN Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. nov. 2017
 • CVR 39116189

Virksomheden Investeringsselskab KN Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vodskov. De blev etableret i 25. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.552 DKK, mens den i 2022 var på -2.135 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 124.609 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kristian Nyvang Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

125’ DKK

+97%

Egenkapital

322’ DKK

+63%

Omsætning

-

Resultat før skat

124’ DKK

+98%

Årets resultat

2023124.609 DKK
202263.216 DKK
2021-65.241 DKK
202038.557 DKK
2019229.260 DKK
201850.412 DKK

Likviditetsgrad

7.167 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

+56%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

324’ DKK

+64%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

173’ DKK

+61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  124’
  -
  124’
  0
  125’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  151’
  -
  -
  151’
  151’
  -
  -
  -
  17’
  132’
  173’
  324’
  50’
  82’
  72’
  -
  322’
  -
  322’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  324’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Investeringsselskab KN Holding ApS 25.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Skeldalen 20 · DK-9310 Vodskov 04.10.2018
Katrineborgvej 6 · DK-9310 Vodskov 25.11.2017 03.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-25 25.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 25.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Nyvang Nielsen 25.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Nyvang Nielsen 25.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Investeringsselskab KN Holding ApS

Skeldalen 20
9310 Vodskov

CVR

39116189

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. november 2017

P-nummer

1023067826

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kristian@vodskovvvs.dk

Telefon

26233033

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-