Horneby & Co Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. nov. 2017
 • CVR 39106698

Virksomheden Horneby & Co Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 9. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.750 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 129.021 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

129’ DKK

+449%

Egenkapital

392’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

127’ DKK

+415%

Årets resultat

2022129.021 DKK
2021-36.999 DKK
2020188.116 DKK
20190 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

146 %

-44%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

457’ DKK

+60%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-40%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

94’ DKK

+57%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  127’
  -
  127’
  -
  129’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  362’
  362’
  -
  -
  52’
  0
  -
  94’
  457’
  40’
  70’
  -
  -
  392’
  -
  392’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  64’
  457’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Horneby & Co Holding ApS 01.05.2020
Horneby & Co Holding IVS 09.11.2017 30.04.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hornebyvej 65 · DK-3100 Hornbæk 09.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-01 01.05.2020
2017-11-09 09.11.2017 30.04.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.05.2020
100 DKK 09.11.2017 30.04.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 09.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Gerner Petersen 09.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Gerner Petersen 09.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Horneby & Co Holding ApS

Hornebyvej 65
3100 Hornbæk

CVR

39106698

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. november 2017

P-nummer

1023053477

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-