Yutani APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. nov. 2017
 • CVR 39106329

Virksomheden Yutani APS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Faxe. De blev etableret i 22. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 46.730 DKK, mens den i 2021 var på 68.752 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.310 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

33’ DKK

-51%

Egenkapital

142’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

43’ DKK

-37%

Årets resultat

202233.310 DKK
202167.388 DKK
202040.944 DKK
20190 DKK
201821.254 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

31 %

-38%
God

Soliditetsgrad

100 %

+26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

142’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

47’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

142’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  47’
  -
  -
  -
  44’
  -
  -1’
  -
  -1’
  43’
  -
  43’
  -9’
  33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  142’
  142’
  142’
  40’
  33’
  -
  68’
  142’
  -
  142’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  142’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Yutani APS 01.09.2021
Yutani IVS 22.11.2017 31.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Tokkerupvej 32 · DK-4640 Faxe 22.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 22.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-01 01.09.2021
2019-05-01 01.05.2019 31.08.2021
2017-11-22 22.11.2017 30.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.09.2021
1 DKK 22.11.2017 31.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en Direktør. 22.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Kjær Lennon 22.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Kjær Lennon 23.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Yutani APS

Tokkerupvej 32
4640 Faxe

CVR

39106329

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. november 2017

P-nummer

1023052357

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • StudieGo Rent APS
 • Yutanifoto APS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

yutani@gummiand.dk

Telefon

29881425

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed primært indenfor IT området.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en Direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-